Prev Následující

Přišel k nám Mikuláš

0

Scénka na mikulášskou besídku od Marie Holkové

Popis

OSOBY A OBSAZENÍ:
MIKULÁŠ
1. ANDĚL
2. ANDĚL
RARACH
MARUŠKA *
HANIČKA *
VENDULKA *
VÍTEK
MAREK *
JENDA
ANDÍLCI

* Místo vstupů jednotlivých dětí podle scénáře je možné vyzvat náhodné
děti a jim dát prostor říci modlitbu nebo báseň.

Vejdou dva andělé, cinkají zvonečky. Andělé mohou dle možností i tančit.
1.ANDĚL
Milé děti!
Právě k vám letí
radostná zpráva.
Dávejte pozor
zleva zprava,
kdo to k vám jde.
RARACH
který se plíží za anděly, vyskočí dopředu.
Tak já jsem zde.