Pašijová hra

0

Scénka vhodná na Velikonoce o ukřižování Ježíše Krista od Jany a Zdeňka Pokorných

Popis

Obsazení a role :
Název role / obrazy
Ježíš / 1,2,3,4,5,6
Petr / 1,2,3,4
Jan / 1,2,3
Jidáš / 1,2,3,4
Jakub / 1,2,3
Filip/ 1,2,3
Ondřej/ 1,2,3
Tomáš/ 1,2,3
Matouš/ 1,2,3
Bartoloměj/ 1,2,3
Jakub Alfeův/ 1,2,3
Juda/ 1,2,3
Šimon/ 1,2,3
Marie / 1
Marta / 1
Kaifáš / 1,4
člen velerady / 4 .
člen velerady / 4
velitel vojáků / 3,4,5
voják / 5,6
voják / 5,6
1. svědek / 4
2. svědek / 4
1. služka / 4
2. služka / 4
Pilát / 5
člověk z davu / 5, 6
člověk z davu / 5, 6
člověk z davu / 5, 6
člověk z davu / 5, 6
plačící žena / 6
plačící žena / 6
děti / 6
Maria – matka Ježíšova / 6
Šimon Cyrénský / 6
1. zločinec / 6
2. zločinec / 6
Veronika / 6

Scéna plně nasvícená.
PROLOG:
Úvod : Před pár měsíci jsme se setkali, a někteří třeba poprvé, se jménem Ježíš, když
jsme si připomínali jeho narození v Betlémě, ve chlévě. Dnes se chceme s Ježíšem
opět setkat. Ale toto setkání je setkáním s Ježíšem, který mezitím vyrostl v chlapce, v
jinocha, v mladého dospělého muže. Vyučil se v dílně svého pěstouna Josefa tesařem
a tiše pokojně, každodenně vykonával svoji práci až do té doby dokud mu nebeský
Otec nepokynul a nepovolal jej k tomu nejdůležitějšímu, proč přišel na tuto zem.
Píseň : Učedníci (Modrá Hosana 259) – všichni