O té hvězdě betlémské

0

Vánoční divadlo od Tomáše Ďáska

Popis

Osoby:

Josef Ježíškův otec
Marie Ježíškova matka
Kašpar Mudrc z dalekého království
Melichar Mudrc z ještě vzdálenějšího království
Baltazar Mudrc z nejvzdálenějšího království – afrikánského
Kmotra Řeklo by se – prostá žena z lidu. Rázná, dobrosrdečná, moudrá.
Statkářka Poněkud korpulentní, nadutá, namyšlená
Pekařka Celkem úspěšně doplňuje statkářku – pouze snad není tak
zakulacená
Kornelius Římský voják. Statný, urostlý, spíše rozumu mdlejšího
Artemion Římský voják, taktéž nikterak bystrý
Veronika Prosté venkovské děvče
Ponocný Tak jak si ho představujeme – dlouhý těžký kožich, čepice, čutora
na krku, přes rameno trouba.
Děvčátko Malé děvčátko ze statku
Předobraz – putování Marie s
Josefem
Odehrává se před oponou
Ze strany přicházejí Marie s Josefem, který ji podpírá. Marie je ve
vysokém stupni těhotenství, zahalená ve vlněném přehozu. Josef má
prostý oděv, v ruce delší hůl a přes rameno uzel – jejich jediné
zavazadlo…
Marie Josefe, já už nemohu dál. Bojím se, že nedojdu.
Josef Vydrž to prosím ještě chvíli – tam za tím kopcem už je Betlém. Pak si
konečně odpočineš…
Marie Proč jen musíme jít tak daleko ? Až do Betléma ? Už jsme na cestě přes
dva týdny !
Josef Vždyť přece víš, že to tak musí být – římský císař vydal rozkaz ke sčítání
lidu. Každý se musí vrátit do místa, kde se narodil.
A kdo by tak neučinil, čeká ho přísný trest. A sama víš, jak římané
dokážou být krutí…