Noemova archa

0

Dětská veršovaná scénka podle 1.Knihy Mojžíšovy / 6.-9.kap./

Popis

OSOBY:
BŮH / POUZE HLAS /
1.VYPRAVĚČ
2.VYPRAVĚČ
NOE
ŽENA NOEMOVA
ŠÉM
CHÁM
JEFET
1.SNACHA
2.SNACHA
3.SNACHA
1.POSMĚVAČ
2.POSMĚVAČ
3.POSMĚVAČ
4.POSMĚVAČ
ŽÁBY
OPICE
SLONI
MRAVENCI

1.Vypravěč: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Země byla pustá a prázdná a nad propastnou
tůní byla tma.
I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.
Viděl,že světlo je dobré, a oddělil světlo
od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí.