Prev Následující

Velikonoční cesta

0

Blíží se Velikonoce…. Hra Vladimíra Váchy zpracovává dvě události z Ježíšova života: slavný vstup do Jeruzaléma před odsouzením a setkání s učedníky v Emauzích po vzkříšení.

Popis

VELIKONOČNÍ CESTA
Autor Poč. rolí (m/ž/o) Poč. jednání Určeno pro: Styl Délka (cca) Poznámka Servis
Vladimír Vácha 6/2/- + kompars 2 všechny próza ? min RTF
  1. část – Na cestě do Jeruzaléma – děti

OSOBY A OBSAZENÍ:
VYPRAVĚČ
KAMELOT
BARTIMEOS
MAJITEL
UČEDNÍK
DĚTI

Vypravěč(do hudby) píše se rok 33. Ježíš Nazaretský zvaný Kristus již třetím rokem se skupinou svých učedníků prochází celým Izraelem, Galileí i Samařskem. Na většině míst, kam přišel obklopovaly ho zástupy lidí. Zázračnou mocí od Hospodina tento mladý muž uzdravuje mnohé: slepým vrací zrak, hluchým sluch, ochrnutí a mrzáci opět chodí, očišťuje malomocné a vyhání démony. Takovou moc, jako má on, neměl žádný z dávných proroků – ani Eliáš či Mojžíš. Lid ho miluje a následuje, mnozí v něm vidí předpovězeného Mesiáše. Již dvakrát se ho pokusili provolat králem. Mnozí v něj skládají naději, že obnoví samostatnost Izraele a vyžene nenáviděné Římany. Mnozí farizeové a zákoníci, dokonce i velekněží a členové sanhedrinu, židovské velerady ho ale naopak nenávidí a chtějí se ho rychle zbavit. Nemohou mu odpustit, že je kritizoval z náboženského pokrytectví, zákonictví a že dává přednost před jejich společností nuzákům, nevěstkám, celníkům a hříšníkům. Rozhodli se proto Ježíše zabít. Zdá se, že nadchází vhodná chvíle. Blíží se největší židovský svátek pesach, neboli velikonoce…
Kamelot(na ruce má svazek novin a vykřikuje) Jeruzalem Post! Zvláštní vydání! Odváží se Ježíš Nazaretský i letos na svátky do Jeruzaléma? Jak se zachovají velekněží? Jaký bude letošní pesach? Zvláštní vydání!

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Velikonoční cesta“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *