V Betlémě není místo

0

Podle scénky Rudolfa Krenzera „Kein Zimmer frei in Betlehem“ přeložilo a přebásnilo studio ŠPA+GE+TY (=Špačková + Gebrich + úpravy kohokoliv z vás)

Popis

OSOBY A OBSAZENÍ:
GABRIEL
ANDĚL-DÍVKA D
ANDĚL-HOCH H
POSEL
MARIA
JOSEF
HOSPODSKÁ
HOSPODSKÝ
ABRAM
MAREK
LUKÁŠ
RUBEN
KAŠPAR
MELICHAR
BALTAZAR
ZÁSTUP LIDÍ PŘI SČÍTÁNÍ

Vejde chór andělů a pozvolna zase odcházejí, pouze anděl Gabriel zůstává
stát a volá dva anděle nazpět.
GABRIEL Pojďte vy dva zpátky! Hola!
ANDĚL D Anděl Gabriel nás volá.
ANDĚL H Velký anděl Gabriel …Že by od nás něco chtěl?
GABRIEL Nespěchejte, vážení. Zůstaňte zde na zemi.
ANDĚL D Proč zde máme ještě čekat? K čemu to má dobré být?
GABRIEL Nenechte se ničím lekat,nic vás nesmí překvapit.Andělů je třeba
všude. Odejde
ANDĚL D Co to asi jenom bude?
ANDĚL H Slyším v dálce spoustu hluku. Co to sem jde za náfuku?
ANDĚL D Teď už každý v houfu lidí, císařského posla vidí.