Svatý Vít

0

Původní divadelní hra Ondry Pelnáře o svatém Vítovi z doby vlády císaře Diokleciána. A jen tak mimochodem – sv.Vít je patron herců a komediantů

Popis

OSOBY A OBSAZENÍ:
SV. VÍT – 12 LET
OTEC HYLAS
CHŮVA KRESCENCIE
SLUŽEBNÍK MODEST
CÍSAŘ DIOKLECIÁN
CÍSAŘSKÝ NÁMĚSTEK VALERIÁN
VOJÁCI – MUČITELÉ
KŘOVÍ, TANEČNICE
(OTEC)
(SYN)
HLAS ĎÁBLA
DOBRÝ HLAS
MÍSTO DĚJE:
Město Mazara na ostrově Sicílie – přístavní město
POMŮCKY:
Kostýmy, magnetofon, kulisy.
A další podle fantazie a vlastních návrhů.
0.JEDNÁNÍ
Začátek z magnetofonu nebo ze zákulisí￾Rozhovor otce se synem, opona je zavřená –
SYN
Tati, můžu se stát svatým?
OTEC
Proč ne? Byli takoví jako ty a stali se svatými…
SYN
Jako já? A kdo třeba?
OTEC
No třeba Dominik Savio, třeba v patnácti, nebo kdo ještě….Já si teď
nevzpomenu.
SYN
Ten byl starej, mě je dvanáct.
OTEC
A ještě ti mučedníci z Japonska. Byli tam taky takoví kluci jako ty.