Zraněný od Pamplony

0

Divadelní hra o Ignáci z Loyoly od Společnosti Sester Ježíšových z Olomouce a sestry Hany Hejdové

Popis

Osoby a obsazení:
VYPRAVĚČ
ALFONS SALMERÓN
NIKOLAS BOBADILLA
DOKTOR
MARTIN, IGNÁCŮV BRATR
DIEGO LAINEZ,
IGNÁC
SLUHA
ŠIMON RODRIGUEZ
PETR FABER
FRANTIŠEK XAVER

PROSBA:
Pokud se rozhodnete nacvičit tuto hru, dejte nám, prosím, vědět na
adresu: 
Společnost sester Ježíšových, Zeyerova 5, 772 00 OLOMOUC

VYPRAVĚČ
Zkuste se společně s námi přenést na chvíli do Španělska, do doby před více než 500 lety.
V malém zámku Loyola se narodil roku 1491 chlapec, kterého jeho rodiče pokřtili jménem
Inigo. Dnes ho znají křesťané na celém světě jako svatého Ignáce z Loyoly. Snad vám ho
trochu přiblíží naše malé představení.
Narodil se jako nejmladší ze 13 dětí a podle tehdejších zvyklostí byl určen pro církevní
dráhu. Měl se stát knězem. On však nejevil žádný zájem o náboženský život, rád se
elegantně oblékal, jezdil na koni, účastnil se turnajů a plesů. Toužil se stát vynikajícím
rytířem, proslavit se a získat lásku jedné vznešené dámy. Pro svou odvahu i uhlazené
společenské způsoby získal brzy vysoké postavení, stal se důstojníkem v tělesné stráži
vévody z Nájery, dokud ho nepotkalo neštěstí: V bitvě u města Pamplony byl v roce 1521
těžce zraněn. Dělová koule mu přerazila pravou nohu. Na nosítkách ho přenesli na zámek
Loyolu a položili ho na lůžko v jeho pokoji.
Na scénu přicházejí 4 osoby, které nesou na nosítkách raněného Ignáce a
kladou ho na lůžko. Společně s nimi přichází i Martin a starostlivě se k němu
sklání.
DOKTOR
Pane Martine, s vaším bratrem to vypadá opravdu zle. Jeho zranění je velmi
těžké, obě kosti pravé nohy jsou roztříštěné dělovou koulí. Ztratil také hodně
krve. Před chvílí upadl do bezvědomí a ví Bůh, jestli se ještě někdy probere.
Kdyby přišel k sobě, měl byste k němu raději ihned zavolat kněze, aby přijal
svátost nemocných.
odcházejí
VYPRAVĚČ
Ignác tedy přijal svátost nemocných. Jeho příbuzní se už vzdávali veškeré
naděje. v noci před svátkem apoštolů Petra a Pavla nastal nečekaně obrat k
lepšímu a nemocný se začal uzdravovat. Rána se však hojila pomalu. Právě
ho navštívil jeho bratr.