Nová komedie o Esteře

0

Biblický veršovaný příběh podle Fr. Vocedálka napsala Dana Bláhová

Popis

OSOBY A OBSAZENÍ:
ESTER
KRÁL
MARDOCHEUS
HAMAN
SLUŽEBNÍK
1. SOUSEDKA
2. SOUSEDKA
3. SOUSEDKA
4. SOUSEDKA
BAGTAN, KOMORNÍK
KHÁRES, KOMORNÍK
KRÁLOVNA VASTA
PANNY
LID
KAT
PÍSAŘI
ŽIDI
ĎÁBEL

VŠICHNI
Šlechetní, poctiví, milí páni,
kteří jste tu shromážděni s námi:
Všechny upřímně vítáme nyní
a chceme vám zahrát věci divný:
Jakou měrou jeden měří,
takovou mu Bůh odměří!
Za Ašvera, velikého krále,
jak si vybral Esteru ze všech panen
A co se tam přihodilo dále,
paměti je hodno pro nás stále:
Jakou měrou jeden měří,
takovou mu Bůh odměří!