Svatý Vojtěch

0

Rozsáhlá veršovaná hra z dílny bratří Opatrných a Ondry Pelnáře obsahuje život sv. Vojtěcha od zvolení biskupem až po mučednickou smrt. Je sice náročná na zpracování, ale výsledek stojí zato.

Popis

OSOBY A OBSAZENÍ:
SV. VOJTĚCH
PŘEVOR PAVEL, vypravěč
JAN, jeho synovec, hejtman pražské posádky
ARCIBISKUP ADALBERT
BISKUP DĚTMAR
PROBOŠT
CÍSAŘ OTA II.
ARCIBISKUP WILLIGIS
MNICH – SLUHA
STAŘEŠINA VRŠOVCŮ
1. ZRÁDNÝ KNĚZ – ŽENATÝ
2. ZRÁDNÝ KNĚZ – LICHVÁŘ
KNÍŽE BOLESLAV II.
PAPEŽ ŘEHOŘ V.
HOSTINSKÝ
KAPITULA:
1.KNĚZ
2.KNĚZ
JÁHEN
2 AKOLYTÉ (1. scéna)
AKOLYTA (5. scéna)
1. VRŠOVEC
2. VRŠOVEC
3. VRŠOVEC
POHANSKÝ KNĚZ
ZAVRAŽDĚNÁ ŽENA
BENEDIKTÝNKY
VOJÁCI
7 PRUSŮ
PRUS S PÁDLEM
VOJTĚCHOVI BRATŘI:
SPYTIMÍR
POBRASLAV
POŘEJ
ČÁSLAV
JEJICH MANŽELKY
REKVIZITY
Stůl, židle, korbele, křeslo, oltář, lůžko, malé vyvýšené podium,
modla, pádlo, kopí, meče, biskupská berla, svíce, kropáč
1. SCÉNA
Biskup Adalbert
HOSPODA
Scéna: odehrává se na podiu před oponou, stůl, dvě židle, dva korbele
Postavy: Pavel, Jan, hostinský
(Pavel s Janem jdou ke stolu a usedají, přibíhá hospodský.)
PAVEL:
To víš Jene, moje kosti
potřebují už teď dosti
zbaviti se kruté zimy
douškem dobré medoviny