Prev Následující

O hloupých čertech a chytrém ševci

0

Pohádka, kterou podle Beneše Metoda Kuldy napsal Petr Šabaka

Popis

O H L O U P Ý C H Č E R T E C H A C H Y T R É M Š E V C I

OSOBY A OBSAZENÍ
ŠVEC
1. ČERT
2. ČERT
3. ČERT
OSTATNÍ ČERTI
VYPRAVĚČ

VYPRAVĚČ
Byl jeden švec chudobný a ten již od bídy nevěděl, co má dělat. Měl moc dětí
a žádné živobytí a nikdo mu nechtěl pomoci. Už se mu ani nechtělo zůstat
naživu a vzoufalství si umínil, že se oběsí. Vzal provaz a šel do lesa.
ŠVEC
Hm, na kterém stromě skončím svůj bídný život? že by tenhle? Ne, ten má
suché větve.
Ha, co ty tu? Panenko skákavá, čert!
1. ČERT
A co ty tu vyhlížíš?
VYPRAVĚČ
Tu ševce napadl spásný nápad. Povídá:
ŠVEC
Hledám tu pěkný strom, nadřu z něho lýko a budu chytat vaše čertí dětičky.
do publika
Oni se totiž čerti a hastrmani lýka hrozně bojí.
1. ČERT s velkým úlekem
A co bys za to chtěl, když nás necháš na pokoji?