Jonáš

0

Divadelní hra na biblické téma od bohužel neznámého autora

Popis

OSOBY A OBSAZENÍ:
VYPRAVĚČ
JONÁŠ
ANDĚL
ŘIDIČ AUTOBUSU
CESTUJÍCÍ V AUTOBUSE (alespoň 3)
ŠÉF SPOLČA
SPOLČAŘI (alespoň 2)
REFERÁTNÍK
SKEPTIK
AUTOMAT NA BRAMBŮRKY

REKVIZITY:
Židle, autobus, trumpeta a plamenný meč, tabule lokálu „U velryby“, tabulka
„Automat na občerstvení“, chipsy, krabička sirek, knížka, divadelní kukátko,
(hever)

VÝSTUP 1
Předstoupí vypravěč. Je oblečen v obleku, chová se velice důstojně a upjatě. Měl by ze
začátku vzbudit dojem, že to bude vážné představení.
VYPRAVĚČ
Stalo se slovo Hospodinovo k Jonáši, synu Amítajovu: Vstaň, jdi do Ninive a volej o
přicházející zkáze, neboť již nemohu mlčet k tomu, co se v tom místě děje.
Vypravěč důstojně odejde.
Přichází Jonáš a lehne si. Za chvíli přijde anděl s plamenným mečem a trumpetou.
ANDĚL se postaví nad Jonáše, zatroubí a mocně zvolá
Vzbuď se Jonáši!
Jonáš se převalí na druhý bok.
ANDĚL zatroubí a křikne trochu hlasitěji a méně důstojně
Vzbuď se Jonáši!!!
JONÁŠ si zakryje hlavu rukama
Ještě chvilku, mami…
Andělovi už zjevně dochází trpělivost, rozhlédne se na obě strany, podívá se tázavě nahoru,
pokrčí rameny a pak nakopne Jonáše do zadku.