Bohatství, moc a sláva

0

Romanticko historicko pohádkový příběh od Martina Tarziciuse Motyčky

Popis

Pokud se rozhodnete hrát tuto hru, dejte laskavě vědět autorovi na jeho adresu MartinMotycka@seznam.cz! Rád by se přijel podívat na případné inscenace….

OSOBY:

MALÍŘ
MNICH
BÁSNÍK
ŠLECHTIČNA
STAVITEL
BAUDOUIN
FOTOGRAF
KRÁL
DOKTORKA
HOCH1
HOCH2
BENEDIKT
NOVINÁŘ
NOVINÁŘKA
KARDINÁL
MOSCATI
OTEC MOSCATI
MATKA MOSCATI
LÉKAŘKA
PACIENT
PACIENTKA
SESTRA PACIENTKY
ŘEDITEL

(Malíř po celou dobu zůstává v rohu pódia, kde maluje svůj obraz)
(Na pódium přichází malíř s paletou v ruce, na kraji stojí prázdné plátno)
MALÍŘ : Namaluj nebe, krásná představa… Jak mám ale vystihnout barvy,
kterými bych namaloval nebe? jakou zvolit techniku? Čím vystihnu nebe?
Jakých barev mám jenom použít? Jak se mám já, ubohý, nicotný člověk
přiblížit Božímu měřítku? Namaluj nebe, řekl mi biskup, ale jak, jak? Ať mi
někdo z vás řekne jak? Které světce mám zvolit v zástupu vyvolených? Snad
Benedikta, Dominika, či bratra Františka? Jak mám vůbec namalovat Boha?
Štětec jako by mi tuhl v rukou. Nejsem schopný, nejsem hoden namalovat
nebe….
BÁSNÍK : Drahý příteli, již dloouho Tě pozoruji a nechápu, proč jsi tak
zadumán. Celý svět ti leží u nohou. Tvé obrazy se prodávají za velké peníze…
Proč nemaluješ? Maluj a prodávej, když jsi žádaným. Moc přemýšlíš.. Nebo
jsi snad nedostal za svůj poslední obraz ještě zaplaceno?