Přehlídka „Zlatá opona“ v Plzni

Od Ondroid

V sobotu 13.5.2023 proběhl historicky 1. roční dětské divadelní přehlídky ZLATÁ OPONA. Zúčastnilo se 6 divadelních souborů ve dvou věkových kategoriích. Celkem jsme tedy mohli vidět skoro padesát účinkujících. Přihlášeno bylo 54 dětí, 6 z nich bylo nemocných, ale na výkonech to nebylo znát, alternace je plně zastoupily. Celou přehlídku moderoval zkušený „divadelník“ Vilém Dubnička. Jednotlivá představení hodnotila odborná porota ve složení: Tereza Danihlíková – herečka, Markéta Bocková – režisérka dětského divadla, Renata Kočandrlová – autorka dramatizací pro děti, autorka písní pro Culinku. Přehlídka proběhla v příjemném prostředí sálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni na Skvrňanech, který poskytl dostatečný komfort hercům i divákům.

Zlatá opona

Divadelní přehlídka ZLATÁ OPONA navazuje na úspěšnost hudební soutěže Zlatá struna. Novým projektem chceme podporovat nadané a talentované děti v oblasti dramatické výchovy.

Jedná se o krajskou přehlídku dětských divadelních souborů činoherního a hudebního divadla, která současně slouží jako inspirativní dílna divadla pro děti a mládež. Posláním přehlídky je podpora zájmu o divadelní aktivity, rozvoj osobnosti v dramatické oblasti, umožnění setkání tvůrčích osobností a divadelních souborů, zprostředkovávat poznání a inspiraci v divadelní oblasti.

Přehlídky se může zúčastnit dětský divadelní soubor, případně jednotlivec s věkovým průměrem do 18 let. Divadelní nebo dramatická aktivita musí být vhodná pro děti a mládež. Pořadatel může odmítnout přihlášení souborů, které nerespektují koncepci přehlídky.

Zdroj: https://www.radovanek.cz/vyznamne-projekty/pravidelne-projekty/divadelni-prehlidka-zlata-opona