Televize Bezva

0

Poutavé pásmo k Noci kostelů na téma svatých od autora Tomáše Justa

Popis

Večerní program v televizi FTV Bezva
Scénka vyla sehraná jako součást programu Noci kostelů 2022 v kostele ve Vlkoši u Kyjova.
Jednotlivé části vycházely z příběhů světců, kteří jsou v našem kostele vyobrazeni (sochy,
obrazy). Pro jiné účely je tedy třeba texty upravit a doplnit.

Znělka střední
Zprávy z Rimini
Hlasatelka2
Reportérka1
Slečna
Reportérka2
Pan Petr
Hlasatelka2: Tady v Rimini došlo k velkým komplikacím v dopravě. Všechny ulice na nábřeží
a v širokém okolí jsou ochromeny dopravní zácpou. Tento kolaps dopravy zasáhl
pravděpodobně úplně celé město. Místní policie se snaží dopravu organizovat, ale zatím se
to nedaří. Povolány byly posily Národní gardy. Policie nyní vyhodnocuje záběry z dronů, aby
zjistila, co je příčinou této situace.
Naši reportéři jsou samozřejmě na místě, aby pro nás zjistili nejaktuálnější informace.
Reportérka 1: Ano. Tady Apolena Zvědavá, hlásím se vám z Rimini přímo z nábřeží. Situace
je tu opravdu nepřehledná. Já mám teď u mikrofonu náhodnou kolemjdoucí slečnu Kláru.
Slečno Kláro, co se zde vlastně děje?
Slečna: Tak já úplně jako nevím, jo. Já jsem prostě normálně šla po nábřeží a tam stál
takovej jako týpek, a ten jako pořád něco říkal…
Reportérka 1: A co říkal?
Slečna: Tak já už vlastně ani přesně nevím, jo. Ale takový něco o lásce – to mě jako zaujalo,
ale pak začal něco o Bohu – tak to mě jako neba… No a tak tam jako mluvil a nikdo si ho
jako nevšímal, a on pořád něco řikal a tak…