Přeskočit na obsah

Podmínky použití webu

Než nám pošlete svoji divadelní hru nebo než si nějakou hru stáhnete, prosíme, přečtěte si pár důležitých informací o našem Ochotníkovi

CO JE OCHOTNIK.CZ

 • náš web slouží ke SDÍLENÍ divadelních her amatérských autorů, kteří mají někde v šuplíku své dílko a chtějí se ZDARMA bez nároku na honorář o své dílo podělit s druhými
 • náš web slouží i amatérským neprofesionálním souborům a spolkům, které hledají inspiraci pro své divadelničení a chtějí ZDARMA bez stanoveného vstupného a jiných poplatků ( dobrovolný příspěvek je ok ) nějaké divadlo zahrát
 • náš web slouží neprofesionálním autorům i divadelníkům, aby si vzájemně SDÍLELI svůj talent a um
 • náš web je pouze SDÍLECÍM webem a dílo nadále je vlastnictvím autorů, což plně respektujeme

Co je slovo sdílet? Jedná se o sloveso, které užíváme ve smyslu mít něco společného, dělit se s někým o něco.


PRO AUTORY

 • když nám svoji hru pošlete a přidáte pár slov o sobě, SDÍLÍTE své dílko s námi a my s vaším svolením budeme Vaše dílo SDÍLET přes náš web s dalšími ochotníky, kteří se registrují na našem webu
 • své dílo SDÍLÍTE s vědomím, že bude dále šířeno přes náš web ZDARMA mezi zájemce z řad amatérských divadelních uskupení a jeho další cesty budou možná i neznámé
 • tím, že nám své dílo poskytnete, není to naše dílo, je to stále Vaše dílo, Vaše vlastnictví, ale nabízíte ho k dispozici neprofesionálním divadelním partám, aby ho mohli nacvičit a sehrát
 • ochotnik.cz vždy respektuje Vaše vlastnictví, uvádí Vaše jméno a domluvené údaje, případně kontakt a snaží se pátrat po stopách divadelních her autorů, kteří byli tak laskaví a své hry poskytli Ochotníkovi pro ochotníky
 • vaše hra by se neměla objevit někde jinde, na jiném, placeném, či neplaceném portále
 • autorský zákon stanoví některé případy, kdy lze dílo užít i bez autorova svolení. Jde o případy tzv. volného užití díla pro osobní potřebu a o tzv. bezúplatné zákonné licence (např. školní představení, občanské a náboženské obřady, některé nevýdělečné akce apod.)

PRO OCHOTNÍKY

 • stažením hry z našeho webu, která se Vám líbí pro Váš soubor, využíváte krásnou možnost, že někdo s Vámi chce zadarmo SDÍLET své dílko. Děkujeme za nás a hlavně za autora. Při představení a na plakátech nezapomeňte autora uvést
 • nějaký autor Vám nabídl svou práci a um zcela nezištně. Hrajte jeho dílo snad jen za nějaký dobrovolný příspěvek na nejnutnější výdaje spojené s představením
 • autorský zákon “stanoví některé případy, kdy lze dílo užít i bez autorova svolení. Jde o případy tzv. volného užití díla pro osobní potřebu a o tzv. bezúplatné zákonné licence (např. školní představení, občanské a náboženské obřady, některé nevýdělečné akce apod.)” buďte si toho prosíme vědomi
 • naléhavě Vás prosíme, dejte nám vědět, že jste hru hráli, pošlete nám pár fotek a pozvánku na premiéru. My se budeme snažit autorovi vše předat, pokud to bude možné (můžete využít i FB skupinu Ochotnik.cz, pro snadné sdílení představení, festivalů a akcí)
 • když se u nás registrujete a stahujete hry, sdělujete nám, že jste ochotničtí divadelníci a hru použijete pouze pro potřebu svých amatérských uskupení, part, spolků a souborů

Důležité upozornění:

Ochotnik.cz nenese odpovědnost za posílaná díla, zda jsou opravdu vlastnictvím toho, kdo je posílá. Posílající je plně zodpovědný za to, co nám posílá a my nejsme schopni ( ať se budeme opravdu snažit ) 100% zaručit, že dílo není kradené. V případě jakýchkoliv pochybností nás prosíme neprodleně kontaktujte na info@ochotnik.cz.

Děkujeme za sdílení s respektem k autorům i souborům a vzájemnou důvěrou na obou stranách. Ochotník stojí někde mezi Vámi jako prostředník a diplomat.

Update cookies preferences