Hra Vladimíra Váchy zpracovává dvě události z Ježíšova života: slavný vstup do Jeruzaléma před odsouzením a setkání s učedníky v Emauzích po vzkříšení. Hra bezvadná pro velikonoční dobu a Velikonoční svátky

Autor: Vladimír Vácha
Počet jednání: 2
Počet rolí: 9
Publikum: děti i dospělí

Ukázka:

Kamelot: (na ruce má svazek novin a vykřikuje) Jeruzalem Post! Zvláštní vydání! Odváží se Ježíš Nazaretský i letos na svátky do Jeruzaléma? Jak se zachovají velekněží? Jaký bude letošní pesach? Zvláštní vydání!

Vypravěč: Ježíš a s ním zástup jeho učedníků se blíží k Jeruzalému. Právě teď vycházejí z Jericha vzdáleného asi dva dny cesty od Jeruzaléma. I tam Ježíš učinil mocné činy.

Bartimeos: Jmenuji se Bartimeos.  Spěchám na pesach do Jeruzaléma. Je to poprvé v životě, co mohu vidět toto krásné město. Byl jsem od narození slepý a nezbývalo mi, než žebrat každý den u rušné cesty z Jericha. Ale když tudy dnes šel Ježíš z Nazaretu, vrátil mi zrak, takže zase vidím.

 

Role: a obsazení:
VYPRAVĚČ 
KAMELOT 
BARTIMEOS 
MAJITEL 
UČEDNÍK 
DĚTI
1. UČEDNÍK 
2. UČEDNÍK 
JEŽÍŠ

16 Downloads
[Celkem: 0   Průměr: 0/5]