I když není doba vánoc, je tu živý vánoční betlém a hra na vánoční téma. Celá veršovaná.
Andělé: Otevřete, jsme policie z nebe. Hospodský: Mě už z toho otvírání zebe. Nachladím se, půjdu na léčení. Propána, jak vy jste oblečeni! Andělé: Je to speciální uniforma. Přesně jak udává nebes norma.

Autor: 
Podle scénky Rudolfa Krenzera “Kein Zimmer frei in Betlehem” přeložilo a přebásnilo studio ŠPA+GE+TY (=Špačková + Gebrich + úpravy kohokoliv z vás)
Počet jednání: 1
Počet rolí: 15
Publikum: děti výhradně

Ukázka:

Vejde chór andělů a pozvolna zase odcházejí, pouze anděl  Gabriel zůstává stát a volá dva anděle nazpět.
GABRIEL Pojďte vy dva zpátky! Hola! 
ANDĚL D Anděl Gabriel nás volá. 
ANDĚL H Velký anděl Gabriel …Že by od nás něco chtěl? 
GABRIEL Nespěchejte, vážení. Zůstaňte zde na zemi. 
ANDĚL D Proč zde máme ještě čekat? K čemu to má dobré být? 
GABRIEL Nenechte se ničím lekat,nic vás nesmí překvapit.Andělů je třeba všude. Odejde 
ANDĚL D Co to asi jenom bude? 
ANDĚL H Slyším v dálce spoustu hluku. Co to sem jde za náfuku? 
ANDĚL D Teď už každý v houfu lidí, císařského posla vidí.

 

Role a obsazení:

GABRIEL 
ANDĚL-DÍVKA D 
ANDĚL-HOCH H 
POSEL 
MARIA 
JOSEF 
HOSPODSKÁ 
HOSPODSKÝ 
ABRAM 
MAREK 
LUKÁŠ 
RUBEN 
KAŠPAR 
MELICHAR 
BALTAZAR 
ZÁSTUP LIDÍ PŘI SČÍTÁNÍ
18 Downloads
[Celkem: 0   Průměr: 0/5]