Dobrý den, rád bych \”veřejnosti\” nabídl svoje skromné a nenáročné dílko pro vánoční čas, nazvané \”O té hvězdě Betlémské\”, kterou jsem napsal pro náš místní divadelní soubor v Lukách nad Jihlavou, který ji zrealizoval.
Tomáš Ďásek

Autor: Tomáš Ďásek
Počet jednání: 6
Počet rolí: 13
Publikum: děti i dospělí

Ukázka:
Krátká divadelní hra pro vánoční čas, nenáročná na scénu a rekvizity. Předpokládá se, že jednotlivé obrazy budou odděleny hudebními vložkami – koledami, instrumentálními skladbami atd. Jedná se o ideální kulturní program pro školní soubory atd. formou jakéhosi komponovaného pásma, kde mají možnost vystoupit členové zájmových uměleckých kroužků – napříč všemi ročníky. 

Ze strany přicházejí Marie s Josefem, který ji podpírá. Marie je ve vysokém stupni těhotenství, zahalená ve vlněném přehozu. Josef má prostý oděv, v ruce delší hůl a přes rameno uzel – jejich jediné zavazadlo…

Marie

Josefe, já už nemohu dál. Bojím se, že nedojdu.

Josef

Vydrž to prosím ještě chvíli – tam za tím kopcem už je Betlém. Pak si konečně odpočineš…

Marie

Proč jen musíme jít tak daleko ? Až do Betléma ? Už jsme na cestě přes dva týdny !

Josef

Vždyť přece víš, že to tak musí být – římský císař vydal rozkaz ke sčítání lidu. Každý se musí vrátit do místa, kde se narodil. 

A kdo by tak neučinil, čeká ho přísný trest. A sama víš, jak římané dokážou být krutí…

Marie

Ale k čemu je dobré císaři vědět, kolik kde žije lidí ? Vždyť mu na nich přece stejně vůbec nezáleží ?

 Více o hře najdete na stránkách pana Ďáska http://www.hicos.cz/betlem/index.htm

 

Role a obsazení:

Josef

Marie

Kašpar

Melichar

Baltazar

Kmotra

Statkářka

Pekařka

Kornelius

Artemion

Veronika

Ponocný

Děvčátko

7 Downloads
[Celkem: 0   Průměr: 0/5]