Další hra z webu divadelnihry.sweb.cz. První část hry zobrazuje rozhodnutí sv. Františka pro život v chudobě. Druhou část si můžete vybrat podle potřeby: buď vánoční variantu o stavbě prvního betléma nebo Františkovu cestu k papeži. Vhodná pro všechny věkové kategorie.

Autor: neznámý ( přihlaste se )
Počet jednání: 2
Počet rolí: 17
Publikum: všechny věkové kategorie

Ukázka:

PÍSNĚ: 
1.Pane učiň mne 
2.Františkův chvalozpěv 
3.Večer nad krajem 
4.Sláva na výsostech Bohu

Tato scénka má dvě varianty: 
1. Vánoční – končí postavením betléma. 
2. Obecná – zachycuje cestu do Říma a schválení Františkovy řehole.

VYPRAVĚČ 1 
Při pohledu do lidských dějin nacházíme postavy lidí, které  nám pomáhají pochopit velikost  a zároveň krásu chudoby. Jednou  z postav, která pochopila skrze  chudobu velikost Boha a jeho  díla, je i sv. František.

VYPRAVĚČ 2 
Narodil se v roce 1182 v  italském městě Assisi. Jeho  otec byl obchodník s látkami,  matka pocházela z Francie. Ve  svých dvaceti letech pocítil  mocnou touhu vykonat něco  velikého. Stal se rytířem a  spolu s kamarády odjel na  křižáckou výpravu. Po čase se  však vrátil nemocný.

VYPRAVĚČ 1 
Když se uzdravil, změnil se zcela  jeho život a těžce nesl chudobu  těch, kteří tkali a barvili látky pro jeho otce. Začal vnímat krásu  přírody a žasnul nad Boží láskou projevenou ve stvoření. Jednou  zaslechl hlas v chatrném kostelíku  sv. Damiána za městem: “Františku, oprav dům, který se  rozpadá.“

VYPRAVĚČ 2 
František až později pochopil, že  byl povolán ne opravit kostelík, ale celou církev skrze svůj  příklad a přivést ji zpět ke  Kristu.V roce 1223 poprvé postavil se spolubratry v Greccii jesličky,aby pomohl ostatním více pochopit  a prožít velikost Boží lásky. Tento světec umírá roku 1226. 
Pojďme i my nyní prožít několik okamžiků s tímto velkým člověkem  po jeho návratu z křižácké  výpravy.

Melodie, František si prohlíží motýlka, včeličku, sluníčko, jde za ptáčkem a raduje se z něho, děkuje Bohu

Role: a obsazení:
FRANTIŠEK 
KLÁRA 
MATKA FRANTIŠKA 
OTEC FRANTIŠKA 
BRATR LEO 
BRATR MATEO 
BRATR BERNARD 
BISKUP 
KUPEC 
VYPRAVĚČ 1. 
VYPRAVĚČ 2. 
PTÁČEK 
VČELIČKA 
SLUNÍČKO 
DÍTĚ U JESLÍ 
JOSEF A MARIE 
UVADĚČ 
PAPEŽ 
PAVEL

6 Downloads
[Celkem: 0   Průměr: 0/5]