Bohatství, moc a sláva aneb pokušení na poušti, to je hra k zamyšlení o pokušení, které nás potkávají každý den. Autorovi určitě po stáhnutí napište: martinmotycka@seznam.cz 

Autor: Martin Tarzicius Motyčka
martinmotycka@seznam.cz 
Počet jednání: 3
Počet rolí: 22
Publikum: děti i dospělí (cca.40 min.)

Ukázka:

(Malíř po celou dobu zůstává v rohu pódia, kde maluje svůj obraz) 
(Na pódium přichází malíř s paletou v ruce, na kraji stojí prázdné plátno)

MALÍŘ : Namaluj nebe, krásná představa… Jak mám ale vystihnout barvy, kterými bych namaloval nebe? jakou zvolit techniku? Čím vystihnu nebe? Jakých barev mám jenom použít? Jak se mám já, ubohý, nicotný člověk přiblížit Božímu měřítku? Namaluj nebe, řekl mi biskup, ale jak, jak? Ať mi někdo z vás řekne jak? Které světce mám zvolit v zástupu vyvolených? Snad Benedikta, Dominika, či bratra Františka? Jak mám vůbec namalovat Boha? Štětec jako by mi tuhl v rukou. Nejsem schopný, nejsem hoden namalovat nebe….

BÁSNÍK : Drahý příteli, již dloouho Tě pozoruji a nechápu, proč jsi tak zadumán. Celý svět ti leží u nohou. Tvé obrazy se prodávají za velké peníze… Proč nemaluješ? Maluj a prodávej, když jsi žádaným. Moc přemýšlíš.. Nebo jsi snad nedostal za svůj poslední obraz ještě zaplaceno?

 

Divadelní představení z produkce Smíchovské mládeže.

Role: a obsazení:

MALÍŘ 
MNICH 
BÁSNÍK 
ŠLECHTIČNA 
STAVITEL 
BAUDOUIN 
FOTOGRAF 
KRÁL 
DOKTORKA 
HOCH1 
HOCH2 
BENEDIKT 
NOVINÁŘ 
NOVINÁŘKA 
KARDINÁL 
MOSCATI 
OTEC MOSCATI 
MATKA MOSCATI 
LÉKAŘKA 
PACIENT 
PACIENTKA 
SESTRA PACIENTKY 
ŘEDITEL

[Celkem: 0   Průměr: 0/5]